Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Hướng dẫn làm bài tập môn Thống kê xã hội

Câu 1 :Biến độc lập và biến phụ thuộc . 
Để phân biệt nhẩm theo câu " biến độc lập nên biến phụ thuộc" ví dụ : Vì vùng nên tỷ lệ phụ nữ bị đánh...
Để thể hiện mối quan hệ của 2 biến : "Biến độc lập ảnh hưởng đến / quyết định /dẫn đến  biến phụ thuộc"
Khi học cô lấy ví dụ ghép 2 biến nhưng trong bài tập, 1 bảng có rất nhiều biến, những biến nào thuộc nguyên nhân là biến độc lập, những biến nào là kết quả là biến phụ thuộc. 
Vd : Bảng 4.2 
Biến độc lập là " thành thị, nông thôn,vùng,trình độ học vấn và nhóm tuổi của người trả lời" 
Biến phụ thuộc là "thủ phạm gây ra bạo lực thể xác ngoài chồng với phụ nữ từ khi 15 tuổi"
Mối quan hệ giữa các biến (câu hỏi ) : "thành thị, nông thôn,vùng,trình độ học vấn và nhóm tuổi của người trả lời ảnh hưởng đến đối tượng,thủ phạm gây ra bạo lực thể xác ngoài chồng với phụ nữ từ khi 15 tuổi "
Câu 2 : Nội dung bảng , tức mô tả bảng . 
The dạng " Theo nguồn về tên bảng cho thấy nhận xét của bạn về số liệu cao nhất hoặc thấp nhất,những điểm nổi trội, đặc biệt của các biến"
Ví dụ : Theo tổng cục thống kê về "Thủ phạm gây ra bạo lực thể xác ngoài chồng với phụ nữ từ khi 15 tuổi" cho thấy đa số thủ phạm gây ra bạo lực là nam giới (65.1 %)  và thành thị chiếm tỷ lệ cao (74%),đặc biệt là vùng bắc trung bộ và duyên hải miền Trung (77,8%) chủ yếu học tới tiểu học (71.5%) và trong độ tuổi từ 25-29... (tự nhận xét những biến khác )

1 nhận xét:

  1. hom no chep cai de bai roi ma m bi mat cuon tap,hix. neu co the duoc cac ban cho minh xin lai cai de bai co cho nhe. Thanks nhiu nhiu.
    ma cai phan nay lam khoang bao nhieu trang thi du nhi?

    Trả lờiXóa